شنیدم برای داشتن خطوط چهار رقمی باید کارت های مخصوصی رو خریداری کنم. اسم و این کارت ها چیه و چجوری راه اندازی میشه؟